Insight tại châu Á – Nền công nghiệp gai dầu, cần sa tại Châu Á

Insight tại châu Á – Nền công nghiệp gai dầu, cần sa tại Châu Á

Từ việc được sử dụng rộng rãi cho tới sự cấm đoán – các quốc gia châu Á đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cộng đồng quốc tế. Cần sa được hợp pháp hóa và được sử dụng trong nền y học truyền thống tại phần lớn các quốc gia cho đến những năm 1930. Hoa Kỳ là quốc gia đóng...