BLOG

Cần sa/ gai dầu tại Việt Nam: Luật pháp, cơ hội và thách thức

Cần sa/ gai dầu tại Việt Nam: Luật pháp, cơ hội và thách thức

Tại Việt Nam, cần sa vẫn thuộc diện bất hợp pháp. Việc canh tác, cất giữ, buôn bán hoặc sử dụng cần sa đều bị coi là vi phạm pháp luật. Tuy vậy, với tình hình cần sa đang dần được hợp pháp hóa trên toàn thế giới, đặc biệt là cần sa y tế, cộng với việc ngành gai dầu...

Điều khoản và Điều kiện

Chính sách bảo mật

Kết nối với chúng tôi:

©2019 Wholesale HEMP. ASIA / All Rights Reserved / designed by likelike